Rètols per a façanes de comerços

Projecte realitzat